Letní parta

28.3.2021: TŘEBOŇ 2021 se koná 30.7. – 7.8.2021 Více aktualit

Pozvánka na oslavu narozenin-POZOR ZMÌNA MÍSTA KONÁNÍ

RomèovÊ z Mostu oslaví 50. narozeniny a vťichni jste na oslavu srdeènÏ zvåni.

Akce se bude konat v Baru Sever v sobotu 3.5.2014, otevøeno jiŞ bude od 14 hodin nebo jak kdo pøijede aŞ do ranních hodin :)

Obèerstvení a pivo zdarma bude podåvåno od 18.00 do vyèerpåní zåsob.

Ubytovåní je zajiťtÏno v dostateènÊm mnoŞství, tak vťichni doraŞte.

««« Předchozí text: 84. sraz LetnĂ­ party v OstravĂŹ Následující text: 84. SRAZ LP 23. 5. - 25. 5.2014 U TÌRLICKÉ VODNÍ NÁDRĹ˝E »»»

TomᚠPolák | Pondělí 24. 03. 2014, 16.54 | Trebon | trvalý odkaz | tisk | 4591x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Na texty napsané před více jak 60 dny nelze dále reagovat.