Letní parta

22.11.2023: Třeboň 2024 proběhne od pátku 2.8.2024 do soboty 10.8.2024 Více aktualit

Stanovy LETNI PARTY

  1. Vůči ženám zachovat etiku a když nechce nenuť ji k milostným hrám.
  2. Mezi členy LP i ostatními přítomnými nečleny udržovat bonton.

(Slušné chování, kamarádství, upřímnost, otevřenost, poctivé chování)

3. Podřídit své jednání vedení LP.

4. Právo nosit tričko LP má člen, který se zůčastní 3 srazů LP. (Počítá se: sraz v místě bydliště, sraz mimo bydliště a Třeboň) Na dodržování dohlíží šéfové měst.

5. Pokud se ůčastník 3 srazů rozhodne, že se stane členem LP, bude mu na srazu slavnostně předáno tričko LP. (Šéfové měst vedou v patrnosti případné adepty a dají předem požadavky na výrobu triček)

6. Parťák, který přivede nového člena, zodpovídá za jeho chování-při nevhodném vystupování jej ukázní za pomoci šéfa města, /pod kterého oba patří/ i ostatních parťáku.

7. Šéfové měst nahlásí 14 dní před konáním srazu jeho organizátorovi /nebo šéfovy LP/ přibližný počet parťáků, kteří se srazu zůčastní.

8. Každé 2 roky proběhnou na Třeboni volby šéfa, právo má volit ten, kdo má tričko LP. Při volbě šéfa budou i volby šéfů měst.

9. Finanční pokrytí srazu /pobytu na Třeboni/ je v kompetenci pokladníka, organizátorů srazu /případně šéfa LP/ částka je dána: vzdáleností parťáka od místa konání srazu

pohlaví částka
parťák celou sumu
parťačka polovinu sumy
dorost-kluci-15 let 50% sumy
dorost-kluci-17 let celou sumu
dorost-slečny-15 let 25% sumy
dorost-slečny-17 let 50% sumy

10. Po dohodě s kronikářem mohou členové LP přispět svými nápady do dějin LP /kronika/

Kronikář je funkce dobrovolná a foto a zápisy vítány od každého člena.

Napsal Tomáš Polák, tisk, přečteno 2951x