Letn parta

28.3.2021: TEBO 2021se kon 30.7. 7.8.2021 Vce aktualit

Pozvánka na 83. sraz Letní party v Klapý

Pozvánka na 83. sraz Letní party v Klapý


TÉMA SRAZU: ŽÍDLOVÁ OLYMPIÁDAPRO „UNAVENÉ“ PARÁKY A JEJICH KECI A KECIÈKY


zidle


JÍDELNÍÈEK:

PØEDKRMY:
POTKAN SE ZELENÝM HRÁŠKEM...............75 g
ROPUCHA NA KYSELO..........................50 g
OÈI OBÌŠENCE V OLEJI.........................50 g
PAVOUCI A JINÉ SVINSTVO.....................60 g

POLÉVKA:
VÝVAR Z MOUÈNÝCH ÈERVÙ A ROUPOVÝMI KNEDLÍÈKY

HOTOVKY:
ZMIJE PO TATARSKU.................................100 g
TASEMNICE V TÌSTÍÈKU,HLÁVKOVÝ SALÁT........150 g

SPECIALITY LP:
ŽENSKÉ JAZYKY V JEDOVATÉ SLINÌ
KRYSÍ OCÁSKY ALÁ BAŽANT
SLEPÉ STØEVO S BRÝLEMI
BRADAVICE S CHLUPEM

NÁPOJE:
ÚMRLÈÍ MOŠT 10°, NEBO 12° EXPORT
SMRTELNÝ POT S CITRONEM
ZPÌNÌNÁ KREV

NA NEDÌLI PAŠTIKY SEBOU !!!!
ŠEFKUCHAØ: LAÈNÝ OHNIVEC
 

TAK DORAŽTE A BUDE…


prdel
 

««« Pedchoz text: Hospodáøský výsledek Nsledujc text: Najdeš tøi paráky? »»»

Tom Polk | Pondl 2. 09. 2013, 14.12 | Srazy | trval odkaz | tisk | 7301x

Komente k textu

- Formul pro nov koment

[1] Téma
Tomáš Steda 25. 09. 2013, 14.32

Jsem asi nechápavý, ale nevím co si mám pøedstavit pod tématem srazu „ŽÍDLOVÁ OLYMPIÁDA“. Ví to nìkdo? Mám si sebou pøivézt nìjaké rekvizity? Tøeba ŽÍDLI?

Tomáš

[2] Podìkování
Jana mejl tvrtek 3. 10. 2013, 15.39

Ahoj lidièky, chtìla bych vám všem podìkovat za pohodový sraz a za pomoc pøi vaøení a úklidu. Budu se na vás tìšit na jarním srazu, Jana

[3] SRAZ
Roman Most tvrtek 3. 10. 2013, 16.15

Byl dobrej,snad i na jaøe v Ostravì si objednaj poèasí.Prachy vyšly dobøe a nebyl drahej.To nekecám.

[4] sraz
Lucka tvrtek 3. 10. 2013, 20.01

A Jani vzhledem k tomu jak se osvìdèil Paragan bych doporuèovala zaradit ho opìt do uklizeci èety :-D

[5]
Roman Most Ptek 11. 10. 2013, 13.22

Paráci jsou nìjaký divný.Žádný komentáøe k srazu,aspoò,kdyby za nìco vynadali.Takto jakoby ani žádnej sraz nebyl,tak se polepšete

[6]
daniela ter 15. 10. 2013, 10.45

Nazdárek všem – taky bych ocenila nìjaké povídání na téma – co bylo na sraze – když už jsem tam nemohla, tak bych alespoò tak mohla ocenit, jak bylo ;-)

Na texty napsan ped vce jak 60 dny nelze dle reagovat.