Letn parta

28.3.2021: TEBO 2021se kon 30.7. 7.8.2021 Vce aktualit

Novinky

16.9.2008

Ve Fotoalbu jsou pøidány fotky z Tøebonì. Moc jich není, tak jestli nekdo máte tak mi je pošlete. Díky

25.8.2008

No lidi, kdo ještì nevíte, tak se bohužel sraz LP v Havíøovì pøesouvá na 10.10.2008. To už snád bude tuti!!! Za technické potíže já nemùžu, ale snad je to dost brzy èus Roman.

16.4.2008

Kdo z pražákù bude chtít pøivézt do Neumìtel nìjaké triko, tak a mi napíše na email tomas.polak@kosire.cz

26.9.2007

Vèera ráno 25.9.2007 se Alèe Haanové a Romanu Krausikovi z Mostu narodil kluk, takže další Roman do LP. Moooooc gratulujeme :-D

17.8.2007

!!!JSOU PØIDÁNY DALŠÍ FOTOGRAFIE OD JANY MACHOVÝ Z MOSTU DO FOTOALBA!!! Prosím fotografie na Edisk nahrávejte nejlépe v balíèku (Zazipovat nebo RARovat) a název souboru prosím bez háèkù a èárek a bez mezer. (Pøíklad-Špatnì:Tøeboò 2007.zip, Dobøe:Trebon2007.zip) ;-)

25.5.2007

Do Fotoalba jsou pøidány fotografie ze III. Košíøského plesu a z Klapý 2007.

15.4.2007

Dne 10.3.2007 probìhl v Motole 3.Košíøský ples. Pìknì dìkujeme všem parákùm z Mostu, za to, že rozšíøili naše øady a pøijeli si s námi zatanèit a pobavit se :-)

26.3.2007

Jarní sraz Letní party se uskuteèní od 18. kvìtna v Klapý u Tøebenic. Tak si tento víkend rezervujte :-)

25.1.2007

Ve Fotoalbu jsou pøidány fotografie z akcí Vilda+Queen a Paragánových narozenin

19.10.2006

Ve Fotoalbu jsou moc pìkné fotky z letošního srazu v Háji ve Slezsku

Dal listy: 1-10 11-20 21-30 31-40