Letní parta

28.3.2021: TŘEBOŇ 2021 se koná 30.7. – 7.8.2021 Více aktualit

II. Košíøský ples

Dne 11.3.2006 se od 19.00 hodin uskuteènĂ­ druhĂ˝ košíøskĂ˝ ples v MotolskĂ©m kumpu. Všichni z letnĂ­ party jsou zváni. Vstup 60,–Kè. LĂ­stek do tomboly 5,–Kè. Ĺ˝ivá hudba, soutìžnĂ­ disciplĂ­ny zajištìny a jako pøekvapenĂ­ obluha nahoøe bez :-) kdo nepøiĂ­jde je srab. Vendy Vás zve. Apropo – bez spoleèenskĂ©ho odìvu nebudete do arĂ©ny vpuštìni – boty nevyjĂ­maje.

Napsal Tomáš Polák, tisk, přečteno 190x