Letní parta

25.8.2016: Podzimní 92. sraz LP se koná ve dnech 30. září – 2. října 2016 v myslivecké chatě u Těrlické přehrady. Více aktualit

Vzkaz parákům od Berryho st.- Jak jsem se rozhod, že už Vám nebudu dělat šaška

Jak bych začal…Asi tí lepším. Tento vzkaz píšu 10.8.2016 tzn.4 dny po příjezdu z letošní Třeboně. V prvé řadě jsem rád,že jsme se opět sešli v hojném počtu, že někdy to stálo za to, byla sranda a že mi to v určitých pasážích připomínalo tu starou Letní partu. Občas byla i ta stará atmosféra, kdy parta držela pokupě(od toho je slovo parta). Počasí nám taky celkem vyšlo ikdyž slunce zrovna nepráskalo jak sedlák cepem, ale zas rostly houby a mohli jsme každý dle svého přání užít krásy Třeboně a okolí. To jsou ty pozitiva-a teď opačně.....

TomᚠPolák | Čtvrtek 25. 08. 2016, 16.45 | Srazy, | 0 komentářů | 26x

90. sraz Letní party AFTER

Zdravím paráci, takže 90. srazu Letní party v Praze u Bohouše se zůčastnilo celkem 46 paráků a v pokladně je po podzimním a tomto jarním srazu neuvěřitelný přebytek ve výši 4739,–Kč 8-O

Všem děkujieme za účast :-P

TomᚠPolák | Úterý 10. 05. 2016, 14.55 | Srazy, PRAHA | 0 komentářů | 18x

90. sraz Letní party POZVÁNKA

Prvni-strana

TomᚠPolák | Středa 27. 04. 2016, 09.46 | Srazy, PRAHA | 0 komentářů | 47x

90. sraz Letní party na téma ZIMNÍ OLYMPIÁDA

Rád bych Vás rád informoval, že jarní v pořadí již 90. sraz Letní party se uskuteční od pátku 6.5.2016 do neděle 8.5.2016 v Praze v kempu Motol. Tak a se máte na co těšit.

TÉMA: ZIMNÍ OLYMPIÁDA

TomᚠPolák | Pondělí 4. 01. 2016, 10.00 | Srazy, PRAHA | 1 komentář | 160x

ZhodnocenĂ­ srazu v KlapĂ˝

AHOJKY PARÁCI!

Tak je dalťí sraz za nåmi. AŞ na malÊ zådrhelky probÏhlo vťe v pohodÏ, jídla a pití bylo doufåm pro vťechny dost a nikdo v noci neumrzl.
DÏkuji vťem, kteøí pomåhali s organizací a s úklidem.
Zbytek soutÏŞí, kterÊ se nestihly bÏhem veèerÚ uskuteènit, zorganizujeme jindy a jinde, to våm slibujeme. PøåtelÊ, my våm ty medaile pøivezeme!
Termín Tøebonì: 29. 7. – 6. 8. 2015 Téma na nedìlní veèer = PRAVÌK.
Prosím, všechny, kteøí mají doma nìjaké staré, ale pìkné drobné hraèky, a je pøivezou do Tøebonì. Chtìla bych po dlouhé dobì udìlat tak dvouhodinové soutìžní odpoledne pro dìti v kempu (i pro cizí), a se LP zase jednou prezentuje v kempu jako parta, která dìlá i nìco pro druhé, nejen pro sebe. Díky za spolupráci. Nápady a pomoc, co se soutìží týèe, jsou vítány.
P. S.
Kdo postrádá ze srazu spacák, tak a se pøihlásí, mám ho já. Nùž jsem poslala do Ostravy po Víèkovi.
Ĺ ĂŠfka

TomᚠPolák | Úterý 20. 10. 2015, 08.40 | Srazy, | 0 komentářů | 32x